הפרות סדר
הפרות סדרהפרות סדר
הפרות סדר
פעילות הנובעת מפעולה המונית של אי-ציות אזרחי (כמו הפגנה, מהומה או שביתה) בה משתתפים נוהגים בעוינות כלפי סמכות הרשויות, האמונים על שמירת הסדר הציבורי ושמירת בטיחות הציבור מפני מחאת הקהל. הפרת הסדר הציבורי יכולה להתבטא בהכשלת עובד ציבור, תקיפה והכשלת שוטר, קטטות והפרעות ברחובות ובמוסדות, התקהלות או התאגדות, מטרד רעש, חסימת דרך והסגת גבול. הפרות סדר רבות כוללות אלימות, הן נגד כוחות הביטחון והן נגד רכוש ציבורי או פרטי