אלי סניור

אלי סניוראלי סניור
אלי סניור
ראש דסק הפלילים של חדשות 13