13 בצוהריים

13 בצוהריים, סופרטופ דסקטופ13 בצוהריים, סופרטופ מובייל