תיק 4000

תיק 4000תיק 4000
תיק 4000
חקירה פלילית, המכונה גם "פרשת בזק-וואלה"', שניהלה יחידת להב 433 בשיתוף רשות ניירות ערך. הפרשה עוסקת בעיקרה בחשד לכאורה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל שוחד ופעל תוך ניגוד עניינים, בכך שהתערב ופעל בהחלטות רגולטוריות המיטיבות עם שאול אלוביץ', בעל השליטה בקבוצת "בזק". בתמורה, ביקש נתניהו מאלוביץ', המחזיק בשליטה גם באתר "וואלה", להתערב בתכני האתר באופן שיטיב עימו. בנובמבר 2019 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי הוא יעמיד לדין את נתניהו באשמת שוחד, מרמה והפרת אמונים בתיק זה