גזענות
גזענותגזענות
גזענות
עמדה שלפיה בקרב בני אדם מתקיים קשר הכרחי בין מוצאם, לבין תכונות אופי מסוימות או לעתים גם כישורים שכליים