גלעד ארדן
גלעד ארדןגלעד ארדן
גלעד ארדן
שגריר ישראל באו"ם. בעבר היה שר וחבר הכנסת מטעם הליכוד ושגריר ישראל בארצות הברית