יוסי מצרי

יוסי מצרייוסי מצרי
יוסי מצרי
קשב בדסק חוץ של חדשות 13