משה גפני
משה גפנימשה גפני
משה גפני
יו"ר דגל התורה וחבר כנסת מטעם יהדות התורה. מכהן כיו"ר ועדת הכספים