מיקי זוהר
מיקי זוהרמיקי זוהר
מיקי זוהר
שר התרבות והספורט וחבר הכנסת מטעם מפלגת הליכוד