חן זנדר

חן זנדר
כתבת חדשות 13 לענייני בריאות ותחבורה