עלי חמינאי

עלי חמינאיעלי חמינאי
עלי חמינאי
המנהיג העליון של איראן