עיראק

עיראקעיראק
עיראק
מדינה השוכנת במזרח התיכון. בראש המדינה עומד ראש הממשלה עאדל עבד אל-מהדי