חדרה

חדרה
עיר השוכנת בנפת השרון במרכז ישראל. בראשות העירייה עומד צביקה גנדלמן
11.05.1711.05.17

11.05.17

11.05.2017