אמריקאי
אמריקאיאמריקאי
אמריקאי
 אדם בעל אזרחות אמריקאית או ממוצא אמריקאי או המתגורר בארצות הברית של אמריקה USA.