אביב כוכבי
אביב כוכביאביב כוכבי
אביב כוכבי
הרמטכ"ל ה-22 של צה"ל, אשר כיהן בתפקיד מינואר 2019 עד ינואר 2023. קודם לכן שימש סגן הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הצפון, ראש אמ"ן, ראש חטיבת המבצעים באמ"ץ, מפקד אוגדת עזה, מפקד עוצבת האש ומפקד חטיבת הצנחנים