סחיטה

סחיטהסחיטה
סחיטה
סחיטה היא עבירה פלילית של הנעת אדם למעשה או להימנעות ממעשה, באמצעות שימוש בכוח או באיומים כלפיו.