עמרי ברק, החדשות

עמרי ברק, החדשותעמרי ברק, החדשות
עמרי ברק, החדשות
כתב טכנולוגיה בחברת החדשות.