ש"ס
ש"סש"ס
ש"ס
תנועת ש"ס (ובשמה המלא: "התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה", ובהמשך "התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל") היא מפלגה חרדית-ספרדית בישראל, שהוקמה בשנת 1982 ועומדת לבחירה ברמה הארצית החל מהבחירות לכנסת ה-11 בשנת 1984 מנהיגה הרוחני הוא הרב שלום כהן, שהחליף בתפקידו את הרב עובדיה יוסף, שהלך לעולמו ב-2013