בית הדין הבינלאומי בהאג
בית הדין הבינלאומי בהאגבית הדין הבינלאומי בהאג
בית הדין הבינלאומי בהאג
המוסד המשפטי העיקרי של האו"ם, שהוקם ביוני 1945 ומשרדיו נמצאים בהאג שבהולנד. בית הדין פוסק לפי המשפט הבין-לאומי הפומבי, ופעילותו כוללת שתי קטגוריות: מתן פסקי דין בסכסוכים בין מדינות לאחר הסכמתן מראש של המדינות הרלוונטיות, ומתן חוות דעת בסוגיות משפטיות שמופנות אליו על ידי העצרת הכללית של האו"ם או מועצת הביטחון, או אורגן של האו"ם שהוסמך על ידי העצרת הכללית להגיש בקשה זו. חוקתו של בית הדין הבין-לאומי היא נספח למגילת האו"ם, כך שכל המדינות החברות באו"ם חברות בה עם הצטרפותן לארגון