חיל האוויר

חיל האווירחיל האוויר
חיל האוויר
חיל האוויר הישראלי הוא המרכיב העיקרי בעוצמתו של צה"ל, ונחשב לחזק ביותר במזרח התיכון