שי ניצן
שי ניצןשי ניצן
שי ניצן
כיהן כפרקליט המדינה בין השנים 2019-2013