נשיא ארצות הברית
נשיא ארצות הבריתנשיא ארצות הברית
נשיא ארצות הברית
נשיא ארה"ב הוא ראש המדינה וראש הרשות המבצעת הנבחר של ארצות הברית. הנשיא מנהיג את הרשות המבצעת ואת הממשל הפדרליוהוא המפקד העליון של הכוחות המזוינים של ארצות הברית.