תרגיל
תרגילתרגיל
תרגיל
תרגיל צבאי או משחק מלחמה הוא דימוי מבויים של מצב או סדרת מצבים במתווה המדמה מציאות צבאית ומבצעית קיימת או משוערת.