ישראל כ"ץ
ישראל כ"ץישראל כ"ץ
ישראל כ"ץ
שר החוץ וחבר הכנסת מטעם הליכוד. שימש בעבר כשר האוצר, שר האנרגיה, השר לענייני מודיעין ושר התחבורה