הימורים והגרלות
הימורים והגרלותהימורים והגרלות
הימורים והגרלות
הימור הוא כל פעולה המערבת סיכון משאב גשמי כגון כסף או רכוש, ולעתים גם או רק משאב מופשט כגון כבוד, יוקרה או זמן, עם חיזוי תוצאה של הגרלה, משחק, תחרות או כל אירוע אחר שתוצאתו תלויה, באופן חלקי או מלא, במזל או ביכולתו של מישהו להצליח לבצע משהו