דרוזים
דרוזיםדרוזים
דרוזים
קבוצה אתנית דוברת-ערבית במזרח התיכון, המקיימים דת ייחודית שהתפצלה מהאסלאם השיעי-איסמאעילי במאה ה-11. על פי המסורת, דרוזים יושבים בארץ ישראל מאז המאה ה-11, בעיקר בגליל, ונכון לשנת 2021 הם מהווים כ-1.4% מכלל אוכלוסיית ישראל