בני ברק

בני ברקבני ברק
בני ברק
עיר בעלת צביון חרדי השוכנת במחוז תל אביב. בראשות העירייה עומד אברהם רובינשטיין