וואטסאפ
וואטסאפוואטסאפ
וואטסאפ
אפליקציה לקיום שיחות כתובות וקוליות עם אנשים שונים שנרכשה בהמשך על ידי פייסבוק