רם בן ברק

רם בן ברקרם בן ברק
רם בן ברק
חבר כנסת מטעם מפלגת יש עתיד. כיהן כמשנה לראש המוסד וכמנכ"ל המשרד לענייני מודיעין והמשרד לנושאים אסטרטגיים