חוק הלאום

חוק הלאוםחוק הלאום
חוק הלאום
חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי אושר בכנסת ביולי 2018. החוק מעגן ערכים וסמלים לאומיים יהודיים של מדינת ישראל. נוסח החוק שהתקבל עורר מחלוקת, בעיקר על כך שנעדר ממנו אזכורה של ישראל כמדינה דמוקרטית המקנה שוויון לכל אזרחיה. נגד החוק הוגשו שבעה בג"צים ונערכו עצרות בכיכר רבין, בעיקר על ידי העדה הדרוזית