מאיר פרוש
מאיר פרושמאיר פרוש
מאיר פרוש
השר לענייני ירושלים ומסורת וחבר הכנסת מטעם מפלגת יהדות התורה