חיילים בודדים
חיילים בודדיםחיילים בודדים
חיילים בודדים
חיילים המשרתים בצה"ל ומנותקים ממשפחתם מסיבות שונות. חייל שהוכר ברשויות צה"ל כחייל בודד זכאי לאפשרויות סיוע מגוונות בעקבות הריחוק ממשפחתו. חיילים בודדים זקוקים למקום מגורים הולם במהלך השירות וכן למסגרת ולתמיכה רגשית, וצה"ל מעניק להם מגוון הטבות כדי להקל על שירותם