מהגרים
מהגריםמהגרים
מהגרים
הגירה היא תנועת אוכלוסייה העוברת ממקום למקום, בתוך מדינות, בין מדינות, לתקופות קצובות או לצמיתות. המושג הגירה מתייחס לכל מעבר של בני אדם אם מרצון, בחירה, אידאולוגיה או חיפוש אחר הזדמנויות חדשות או אם מחוסר רצון ובחירה כמו בזמן מלחמה, רעב, אסון טבע או סחר בבני אדם.