הבית היהודי

הבית היהודיהבית היהודי
הבית היהודי
מפלגה ציונית ובעבר סיעה בכנסת, המזוהה בעיקר עם הציונות הדתית והימין המדיני