גוש עציון

גוש עציוןגוש עציון
גוש עציון
אזור שמאגד קבוצת יישובים יהודיים מדרום לירושלים, בין בית לחם לחברון. בין היישובים: נוקדים, אלון שבות ותקוע