חינוך

חינוךחינוך
חינוך
מערכת החינוך כוללת את מערך הגנים, בתי הספר וההשכלה הגבוהה