תלונה
תלונהתלונה
תלונה
האשמה בעבירה בפני רשויות החוק. נציבות תלונות הציבור (נת"ץ) היא יחידה הפועלת במסגרת משרד מבקר המדינה, ועוסקת בתלונות של אזרחים הנוגעות בפעילותם של משרדי הממשלה.