לי נעים, החדשות

לי נעים, החדשותלי נעים, החדשות
לי נעים, החדשות
כתבת תכנית חיסכון. לי שימשה כתחקירנית בדסק הדוקו של חדשות 2.