תאונה
תאונהתאונה
תאונה
תאונה היא אירוע פתאומי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן, שהביא לפגיעה פיזית או נפשית באדם או לנזק לרכוש.