ימינה

ימינהימינה
ימינה
רשימת ימין ישראלית. בראש הרשימה עומד נפתלי בנט