יפה בן דויד
יפה בן דוידיפה בן דויד
יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים משנת 2016, והאישה הראשונה שנבחרה לעמוד בראשות הארגון מאז הקמתו בשנת 1903