ועדת השחרורים
ועדת השחרוריםועדת השחרורים
ועדת השחרורים
הגוף המחליט בעניין שחרור על תנאי של אסירים, כולל שחרור מטעמים רפואיים. חברי ועדת שחרורים יתמנו לתקופה של שנתיים וניתן לשוב ולמנותם לתקופות נוספות של עד שנתיים כל אחת
29.06.1729.06.17

29.06.17

29.06.2017