דו"ח מבקר המדינה
דו"ח מבקר המדינהדו"ח מבקר המדינה
דו"ח מבקר המדינה
דו"ח שמתפרסם ע"י מבקר המדינה – המוסד המרכזי לביקורת בישראל. הדוחות מציגים ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של גופים ציבוריים, כדי להבטיח פיקוח על כספי ציבור ונשיאה באחריות לכשלים שמתבצעים. כיום, מכהן בתפקיד מתניהו אנגלמן