משטרת ישראל

משטרת ישראלמשטרת ישראל
משטרת ישראל
אחד מגופי מערכת אכיפת החוק, שנועדה לשמור על ביטחון הפנים והסדר הציבורי