נאצים

נאציםנאצים
נאצים
האידאולוגיה הנאצית בהנהגתו של אדולף היטלר הובילה את מלחמת העולם השנייה , שבה נרצחו 6 מיליון יהודים. תופעת הנאציזם עדיין קיימת בעולם בדמות הניאו-נאצים