המועצה לביטחון לאומי
המועצה לביטחון לאומיהמועצה לביטחון לאומי
המועצה לביטחון לאומי
המטה לביטחון לאומי (עד 2008: המועצה לביטחון לאומי; בראשי תיבות: מל"ל) הוא גוף שהוקם במשרד ראש הממשלה במרץ 1999, בשלהי תקופת כהונתו הראשונה של בנימין נתניהו כראש הממשלה. הקמת המועצה נעשתה בהתאם להמלצה שניתנה במסגרת הפקת לקחים ממלחמת יום הכיפורים. ראש המל"ל כיום הוא צחי הנגבי