מבקר המדינה
מבקר המדינהמבקר המדינה
מבקר המדינה
המוסד המרכזי לביקורת בישראל. מפרסם דוחות המציגים ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של גופים ציבוריים, כדי להבטיח פיקוח על כספי ציבור ונשיאה באחריות לכשלים שמתבצעים. כיום, מכהן בתפקיד מתניהו אנגלמן