כתב אישום

כתב אישוםכתב אישום
כתב אישום
הליך שבו מוגש כתב אישום נגד אדם בעבירות שונות