תשתיות

תשתיותתשתיות
תשתיות
תשתית הוא מונח המציין יסודות מבניים אשר מספקים את המסגרת לתמיכה במערכת כולה. קיימות משמעויות שונות למונח תשתית בתחומים שונים. בתחום התחבורה הכוונה למערכות כבישים, תחבורה ציבורית, שדות תעופה. בתחום האנרגיה הכוונה למערכות אספקת חשמל, גז ודלק.בתחום משאבי המים הכוונה למערכות אספקה וטיפול של מים, ביוב והתפלה.