אשפוז

אשפוזאשפוז
אשפוז
שהייה במוסד הכוללת לינה לפרק זמן כלשהו. בית חולים או בית רפואה הוא מוסד המספק שירותי רפואה הכוללים גם שירותים הדורשים אשפוז.